Vad är riskanalys?

Riskanalys, vilket även ofta förknippas med säkerhetsanalys och riskvärderingar är egentligen ett sätt att systematiskt använda sig av information som är tillgänglig för att beräkna och beskriva risker med ett visst givet system. Man använder sig av riskanalys för att bedöma sannolikheter för olika händelser och konsekvenser som är oönskade. En riskanalys används ofta som underlag för att fatta beslut eller för att vidta åtgärder som minimerar risker. Det finns flera sätt att göra riskanalys på, och olika metoder som kan vara kvalitativa, semikvantitativa eller kvantitativa.

Få hjälp med din riskanalys

Att göra en riskanalys är inte enkelt, eller det har inte varit det fram tills nu! Med en app som du kan läsa mer om på riskanalys.tips, blir det superenkelt att göra egna riskanalyser. Du laddar ner appen enkelt i din mobil och den är helt gratis. Bakom appen ligger företaget 21st Century Mobile och det är dem du kontaktar för att skapa ett konto som du behöver för att kunna göra egna riskanalyser.

21st Century Mobile

Teamet på 21st Century Mobile kan med sin app riskanalys ge dig;

  • De använder sig av en stabil plattform som prövats tillräckligt mycket för att kännas helt trygg
  • De erbjuder alltid säker informationshantering och trygga kanaler. När man arbetar online är säkerheten oerhört viktig och det har detta företag full respekt för. De vidtar alltid alla säkerhetsåtgärder som finns tillgängliga
  • När du och ditt företag behöver särskilda lösningar, anpassade efter unika behov, så är detta det företag som löser det åt dig.
8 okt 2015