logo-image

Facebook

Fler företag bör investera i hjärtstartare

Oavsett om man jobbar med reklam eller inom andra branscher bör man se till att arbetsplatsen investerar i hjärtstartare. Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, oavsett ålder och livsstil. Det som sker när någon drabbas av ett hjärtstopp är att hjärtat drabbas av en kaotisk elektrisk aktivitet. Denna medför i sin tur att själva hjärtmuskeln börjar flimra. Man kallar detta tillstånd för kammarflimmer eller ventrikelflimmer och det innebär att hjärtat förlorar sin pumpförmåga samt att blodtillförseln till kroppen avstannar. Syrebristen i hjärnan sker på bara ett par minuter och kan leda till att personen avlider. För att få igång hjärtat och få personen att överleva så krävs det att hjärtat får en elektisk stöt genom en hjärtstartare. Det finns idag en del allmänna platser som har dessa utplacerade, men fortfarande är de alldeles för få.

Köp en hjärtstartare

Hearty.se kan både företag och privatpersoner köpa en hjärtstartare och tillbehör. Med en sådan kan fler räddas. Idag räknar man att 500 personer av 10 000 drabbade räddas. Mer kunskaper inom HLR samt hur man använder en hjärtstartare skulle kunna öka siffran. Därmed gäller det att fler sådana finns ute i det offentliga samt på fler arbetsplatser. Om alla lade manken till så kan vi öka antalet av dessa livavgörande apparater och därmed öka chansen för personer som råkar ut för plötsligt hjärtstopp. Nästa gång kan det vara du, så var med och påverka din arbetsplats till att investera i en sådan.

16 Mar 2016