logo-image

Facebook

Hjälp med webbplatser hos en webbyrå

Forweb var både en webbyrå och en reklambyrå och kunde erbjuda det mesta inom just detta. Men vad gör egentligen en webbyrå? Om du till exempel behöver ta fram en ny webbplats eller förvalta, utveckla och underhålla en befintlig webbplats anlitar du en webbyrå. Själva ordet webbplats är ett etablerat svenskt begrepp som i dagligt tal kallas för hemsida, direkt översatt från ”home page”. När det gäller professionella sammanhang så används webbplats/Website, eftersom det är så mycket mer än bara en hemsida. Det som en webbyrå oftast kan erbjuda är alla delar som det krävs för att skapa eller vidareutveckla en webbplats. Det ingår arbete som grafisk design, interaktionsdesign, informationsarkitektur, användarundersökningar, användartestning och strategi men även kodning, konfiguration och underhåll. Ett exempel på en bra webbyrå är Webplanner Stockholm AB. En webbyrå kan skapa, driva och utveckla sina egna webbplatser, men kan även anlitas av företag för att göra en webbplats åt dem. En del webbyråer är endast inriktade på själva tekniska aspekten av att bygga en webbplats, alltså att koda och konfigurera en webbplats. Dessa byråer jobbar främst som underleverantörer till reklambyråer.

Webbhotell och hosting

Driften av en webbplats sköts för det mesta av ett webbhotell. Den fackmässiga termen är hostingleverantör. Dock kan även en webbyrå sköta själva hostingen. Det handlar om att tillhandahålla och sköta underhållet av den server som är kopplad till internet och som webbplatsens kod och databas finns på. Hostingen kan ha stor inverkan på sin webbplats prestanda. En webbyrå kan hjälpa dig att bedöma vad som är rätt val när det kommer till processor, arbetsminne, servermjukvara och tillåten trafikmängd på servern.

22 Dec 2015