logo-image

Facebook

Marknadskommunikation, webbdesign och SEO

Marknadskommunikation är ett företagsrelaterat område som kan växa och bli allt mer omfattande. En del skulle säga att det är en del av marknadsföring. När man väger in webbsajter får dock marknadskommunikation en delvis annan betydelse.

Hur man designar sin webbsajt är en del av hur man kommunicerar sin vision och sitt varumärke. Att öka sin synlighet på webben innebär att man också måste väga in sökmotoroptimering eftersom ett av de främsta sätten att få besökare är att synas högt på Google-sökningar och andra sökmotorer. Det handlar om att kommunicera relevans, trovärdighet och auktoritet.

Mikael Jensen, forskare och bloggare, började intressera sig för webbdesign på fritiden. Som en del av en ideell verksamhet hjälpte han lokala företag att skapa sina första webbsajter. Jensen disputerade inom ämnet kognitionsvetenskap som delvis inrymmer de kognitiva/psykologiska aspekterna av en webbsidas design och funktion. Allteftersom hans forskning övergick mer mot kommunikationsforskning desto mer fördjupade han sig i alla fascinerande detaljer av webbdesign.

När Jensen startade sina två företag, efter ett decennium inom universitetsvärlden, stod det klart hur viktigt sökmotoroptimering (SEO) är om man vill synas på nätet. Med sin forskarbakgrund gick han metodiskt igenom vad SEO står för att började inte bara lära sig så mycket som möjligt utan även att applicera teorier på detta annars så teorifria fält.

Som en bifirma till sitt aktiebolag startade han SEO-konsulten som erbjuder SEO-tjänster mm till andra företag. Inom ramen för denna verksamhet kan man se Jensens innovativa försök att använda teorier från besläktade områden som t.ex. nätverksteori. För att ligga i framkant behöver man använda teori för att både förstå ett visst fenomen och för att i någon mening förutse vad som kommer att hända om man gör på ett särskilt sätt.

Jensen och hans kollegor tittar på webbsajter och marknadskommunikation på flera nivåer. Man behöver förstå och jobba med varje nivå för att kunna påverka helheten som en webbsida, och företaget bakom, utgör. Det är då man märker att webbdesign och SEO ibland motverkar varandra. Den snyggaste webbdesignen kanske är långsam vilket missgynnar SEO. Dessa och andra parametrar behöver viktas för att få fram ett optimalt utfall.

Du som vill marknadsföra ditt företag på nätet behöver jobba med helheten eller med konsulter som förstår att jobba med helheten. Det finns alltför många exempel på betalda, så kallade, lösningar som motverkar sitt syfte genom att inte väga in allt som är av betydelse.

Det passar en forskare som Mikael Jensen att hantera en hög komplexitet som marknadskommunikation för webbsajter handlar om. När man läser hans bloggar och tittar på hans sajter märker man vilka avkall han har gjort för att nå framgång på flera områden. Och detta har skett på kort tid.

Spännande!

21 Dec 2019