logo-image

Facebook

Rädda fler personer med plötsligt hjärtstopp

En produkt som kan vara livsavgörande, är en hjärtstartare. Idag så är det är cirka 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp och inte befinner sig på ett sjukhus. Av dessa personer är det dessvärre bara cirka 500 som räddas. Om fler hjärtstartare införskaffas och fler vågar lära sig att använda dem, så skulle man kunna rädda fler liv, kanske så många som upp till 5000!

Nu finns det ett företag, som heter Hearty.se, där du kan köpa en hjärtstartare. Bakom företaget finns två personer som heter Elia Malmsten och Klas Granström och de grundade företaget för att kunna förenkla möjligheter för alla, företag och privatpersoner, att välja ut och köpa fler hjärtstartare.

Rädda fler människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp

Om vi ser till att det finns fler hjärtstartare utplacerade så kan fler människor räddas. Besök hearty.se där det går att köpa:

  • Hjärtstartare
  • Batterier
  • Elektroder
  • Skyltar
  • Produkter för att träna

Lagstifta mer i Sverige!

I Sverige finns det inga lagar som säger att det måste finnas hjärtstartare utplacerade. Däremot gör det de i andra länder. USA har till exempel instiftat nationella lagar om att hjärtstartare ska finnas på kommunala platser, samt i federala byggnader. I Sverige är det ett fåtal platser som idag har en hjärtstartare. Bland annat kan man se dem på en del allmänna platser. Riksdagen vill att hjärtstartare ska komma att bli lika vanligt som brandsläckare redan är.De bör finnas på alla de platser där det rör sig mycket folk dagligen.

23 Mar 2016