logo-image

Facebook

Varför blev elen så dyr?

Vad var det egentligen som gjorde att elräkningen blev så hög? Det påverkade både privatpersoner och företag ganska mycket men frågar man runt så är det väldigt få som egentligen förstår varför det blev så dyrt. 

Man får börja med att titta på hur mycket det kostar att producera elektricitet i Sverige. Ett vindkraftverk till exempel kostar cirka 30 öre per kWh medan ett kärnkraftverk kostar mellan 50 ör till 110 öre per producerad kWh. Om vi som konsumenter då ska kunna ha priser på 40 - 75 öre per kWh eller ännu lägre så måste mellanskillnaden tas någonstans ifrån. Staten har gjort detta med hjälp av olika skatter som lagts på elpriset och som sedan använts bland annat för att ge elproduktionen bättre förutsättningar. 

Problemet med procent

Skatten är en viss procent av kostnaden och när man sedan lägger till moms på det så sticker det iväg ganska snabbt. Så ett problem är skatterna, och framför allt dubbel skatt på elräkningen. 

Ett annat problem är att vi gör åt med mer el än vad som produceras. Framför allt på vintern när det är kallt och mörkt. Elektriker i Varberg till exempel ser en större ökning av elkonsumtion under de kalla månaderna än under sommaren och tack vare ökad standard i våra hem så förbrukar vi också mer el. 

Problem nummer tre är att vi då måste importera el från andra länder och det är tyvärr ganska dyrt. Så se till att släcka lamporna, stäng av teven när du inte tittar och minska din elförbrukning så mycket du kan. Det hjälper!

10 Feb 2022